Veri Güvenliği

Verilerin korunması hakkında beyan

Protestan Aile Merkezi Gummersbach’ın web sayfası için DSG-EKD Madde 17 ve 25’e göre verilerin korunmasına ilişkin açıklamalar

1. Genel bilgiler

Biz, Protestan Aile Merkezi Gummersbach olarak, kişisel verilerinizin korunmasını ve bu korumaya hizmet eden yasal yükümlülükleri çok ciddiye alıyoruz. Yasal hükümler kişisel verilerin işlenmesi hakkında geniş kapsamlı bir şeffaflık talep etmektedir. Ancak bu verilerin işlenmesi ilgilendiren kişi olarak sizin için takip edilebilir olursa, sizler, verilerin işlenmesinin anlamı, amacı ve kapsamı hakkında yeteri kadar bilgilendirilmiş olursunuz. Veri koruma beyanımız ile size ayrıntılı olarak hangi kişisel verilerin (tanım için bkz. Altta 2.1.) tarafımızca www.ev-familienzentrum-gm.de sayfasının ve buna atıfta bulunan diğer tüm web sitelerinin kullanımı sırasında işlendiği açıklanmaktadır.

Almanya’daki Protestan Kilisesi’nin Veri Koruma Yasası (DSG-EKD), Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DS-GVO) ve kiliselerin uygulamak zorunda olduğu diğer veri koruma yönetmelikleri anlamında sorumlu:

Evangelisches Familienzentrum Gummersbach
Von-Steinen-Str. 5a
51643 Gummersbach
Telefon: 02261 / 25388
E-posta:ev.familienzentrum.gummersbach@ekir.de
Bundan sonra kısaca “Sorumlu” veya “Biz” olarak anılacaktır.

Yerel veri koruma sorumlusu:
Uwe Kaldeich
Telefon: 02261 / 660556
E-posta: uwe.kaldeich@ekir.de

Web sayfamızdaki linkler üzerinden tarafımıza ait olmayan, üçüncü şahıslarca işletilen başka internet sayfalarına ulaşabileceğinizi lütfen unutmayınız. Bu tür linkler bizim tarafımızdan açıkça işaretlenmiştir ya da tarayıcınızın adres satırındaki değişiklik ile fark edilebilir. Üçüncü şahıslarca işletilen internet sayfalarındaki kişisel verilerin güvenli şekilde kullanılması ve veri koruma mevzuatı kapsamındaki hükümlere uyulması konusunda sorumluluk bize ait değildir.

 

2. Tanımlar
2.1.DSG-EKD’den

Bu veri koruma beyanı, DSG-EKD yasa metnindeki kavramları kullanmaktadır. Belirlenen kavramlar (§. 4 DSG-EKD) örn. www.kirchenrecht-ekd.de/document/41335? sayfasından incelenebilir.

2.2. Çerezler
Çerezler metin dosyalarıdır, bunlar bir web sayfasından uç aygıtınıza kaydedilir veya oradan okunur. Bu çerezler harfler ve sayı kombinasyonları içerir, amaç, çerez yüklü web sayfasına tekrar bağlandığınızda kullanıcıyı ve ayarlarını tekrar tanıyabilmektir, oturum açılmış vaziyetinin müşteri hesabında sağlanması veya belirli bir kullanma alışkanlığının istatistiksel olarak analiz edilmesidir.

 

3. Veri işlemeye yönelik genel bilgiler

Kişisel verileri ancak yasal olarak izin verildiği müddetçe işliyoruz. Kişisel veriler ancak aşağıda tarif edilen durumlarda paylaşılır (bkz. Altta 4).

Verilerin işlenmesine yönelik amaç ortadan kalktığı anda kişisel veriler silinir veya teknik ve organizasyonel tedbirler (takma ad kullanımı, şifreleme) alınarak korunur. Emredilen bir saklama süresi dolduğu anda ve kişisel verilerin bir sözleşme akdi veya sözleşmenin yerine getirilmesi için saklanmaya devam edilmesi gerekmediği durunda yine aynı tedbirler uygulanır.

Verilerin daha uzun süre saklanması veya üçüncü şahıslar (özellikle de adli kovuşturma makamları) ile paylaşılması konusunda yasal yükümlülüğümüzün olmaması durumunda, hangi kişisel verilerin tarafımızca toplanacağına ve sizin bunları ne ölçüde ortaya koymanız gerektiğine, sizin web sayfamızın hangi işlevlerini münferit hallerde kullandığınıza bağlı olarak kararlaştırılır.

 

4. Web sayfası kullanımıyla bağlantılı veri işleme

Web sayfasının kullanılması ve fonksiyonları düzenli olarak belirli kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir.

4.1. Web sayfasının bilgi için kullanılması

Web sayfamızı açıp, sadece bilgi edinmek için, yani iletişim form gibi ek fonksiyonları çalıştırmadan kullanırsanız, tarafımızca kişisel verileriniz otomatik olarak toplanır. İlgili bilgiler şunlardır: Kullandığınız tarayıcının tipi ve sürümü (kullanıcı aracısı), kullanılan işletim sistemi, daha önce ziyaret edilen internet sayfasının adresi (“Refere eden URL”), uçcihazın IP adresi ve web sayfasının açıldığı saat. Tarayıcınızı, bilgilerin aktarılmasını baskılaması için konfigüre etmediğiniz takdirde bu bilgiler tarayıcınızdan aktarılır. Bunun haricinde web sayfamızdaki üçüncü şahısların fonksiyonları kendi sunucuları üzerinden çağrıldığı takdirde IP adresiniz üçüncü taraf sağlayıcılarına aktarılır.

Kişisel verilerin işlenmesi, web sitesinin işlevselliği ve optimizasyonunun yanı sıra bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Bu, görevlerimizin yerine getirilmesine hizmet eder ve aynı zamanda kilise için bir yarar sağlar, bu nedenle DSG-EKD Madde 6 Fıkra 3 ve 4’e göre işlenmesine izin verilir.

Kişisel veriler dört hafta boyunca saklanır. Bu kişisel verileri diğer veri kaynaklarıyla birleştirmiyoruz. Üçüncü şahıslar ile veri paylaşımı ancak bunun web sayfamızın çalışması için gerekli olması durumunda gerçekleştirilir. Üçüncü ülkelere veya uluslararası bir organizasyona aktarılması amaçlanmamaktadır.

4.2. YouTube

Web sayfamızın bazı bölümlerinde video içeriklerinin görüntülenmesi için YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“) hizmetlerinden yararlanılmaktadır. İlgili sayfalar çağrıldığı takdirde sizin tarayıcınız videonun gösterilmesi için YouTube’a ait gerekli kodu yükler. Bu amaçla sizin kullandığınız tarayıcı YouTube sunucusuyla bağlantı kurmak zorundadır.

Bundan dolayı YouTube, Ip adresinizle bizim web sayfamızın çağrıldığını

öğrenir. Tarayıcınızda çerez kullanımını engellemediğiniz veya çerezleri okuduğunuz takdirde aynı zamanda YouTube sizin uç cihazınıza çerezler yerleştirebilir.

YouTube eklentileri, web sayfamızın ilgi çekici şekilde düzenlenmesi için ve video içeriklerinin görüntülenmesine imkan sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu, DSG-EKD Madde 6 Fıkra 4 anlamında kilise için bir yarar sağlamaktadır. ABD’ye veri aktarımı, AB Komisyonu’nun (AB -Amerika Veri Koruma Levhası) 2016/1250 numaralı Uygulama Kararı (AB) gereği gerçekleşmektedir. YouTube’a aktarılması için IP adresiniz kaydedilmektedir. Bu kişisel verileri vermek zorunda değilsiniz, ancak web sayfamızdaki ilgili bölümlerin kullanılması bu veriler toplanmadan mümkün olmamaktadır.

YouTube’un web sayfamız üzerinden toplanan kişisel verileri YouTube hesabınızla ilişkilendirmesini istemiyorsanız, o zaman web sayfamızı ziyaret etmeden önce YouTube’taki oturumunuzu kapatmanız gerekir. YouTube ile ilgili diğer bilgileri aşağıdaki adresten okuyabilirsiniz:www.youtube.com/intl/de/yt/about/.

Google’ın veri koruma beyanının bir bölümü olarak YouTube2un veri koruma beyanını aşağıdaki adresten okuyabilirsiniz: www.google.com/policies/privacy/.

4.3. E-posta ile iletişim kurma

Bize bir e-posta yazdığınız zaman, orada yer alan kişisel verileriniz tarafımızca işlenmektedir. Bu bilgiler sizin E-posta istemcinizden aktarılmaktadır ve bizim bilişim sistemlerimizde kaydedilmektedir. Bu kişisel verilerin işlenmesi, başvurunuzun cevaplanması için gereklidir. Ayrıca IP adresiniz ve iletişim kurulan tarih ve saat bilgisi de kaydedilmektedir.

Verilerin işlenmesi, başvurunuzun cevaplandırılması için gerçekleştirilir ve bilişim sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması için. Bu veri işlemesi DSG-EKD Madde 6 Fıkra 3 ve 4 gereği yasaldır, çünkü başvurunuzun cevaplandırılması bizim görevlerimizin yerine getirilmesine hizmet etmektedir ve aynı zamanda kilise için bir yarar sağlamaktadır.

Kişisel verileriniz, başvurunuzun cevaplandırılması için gerektiği süre boyunca saklanır. Başvurunuz daha sonra bir sözleşme akdine yol açacaksa, sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması ya da sözleşmenin yerine getirilmesi için gerektiği takdirde veriler kaydedilir. Bu kişisel verileri diğer veri kaynaklarıyla birleştirmiyoruz. Üçüncü şahıslar ile veri paylaşımı yapılmamaktadır. Üçüncü ülkelere veya uluslararası bir organizasyona aktarılması amaçlanmamaktadır. Bu kişisel verileri vermek zorunda değilsiniz, ancak iletişim formunun kullanılması veya bir e-postanın gönderilmesi bu veriler toplanmadan mümkün olmamaktadır.

 

5. İlgili şahısların hakları

İlgili kişi olarak, DSG-EKD Madde 19’a göre bilgi alma hakkınız, DSG-EKD Madde 20’ye göre düzeltme isteme hakkınız, DSG-EKD Madde 21’e göre silinmesini isteme hakkınız, DSG-EKD Madde 22’ye göre işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkınız ve DSG-EKD Madde 24’e göre veri paylaşımı hakkınız bulunmaktadır. Bunun haricinde veri koruma denetleme kurumu nezdinde şikayette bulunma hakkınız vardır (DSG-EKD Madde 46 ve buna bağlı olarak DSG-EKD Madde 39):

EKD
Beauftragter für den Datenschutz
Außenstelle Mitte-West
Friedhof 4
44135 Dortmund
Telefon: 0231 / 533827-0
E-posta: mitte-west@datenschutz.ekd.de

 

6. Ayrıntılı inceleme dahil münferit durumda otomatize kararlar

Ayrıntılı inceleme dahil münferit durumda otomatize kararlar verilmemektedir.

 

7. Sorumluların bildirim zorunlulukları

DSG-EKD Madde 23 gereği kişisel verilerinin ifşa edildiği tüm alıcılara, bilgilendirme imkansız olmadıkça veya uygunsuz bir maliyet yaratmadıkça DSG-EKD Madde 20-22’ye göre kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi ya da veri işlemenin sınırlandırılması konusunda her türlü bildirimi gerçekleştiriyoruz. İstediğiniz takdirde sizleri alıcılar hakkında bilgilendiriyoruz.

 

8. İtiraz hakkı

DSG-EKD Madde 25 gereği özel durumunuzdan kaynaklanan sebeplerle sizi ilgilendiren kişisel verilerin işlenmesine karşı Madde 6 Fıkra 1, 3, 4 veya 8 uyarınca itiraz hakkınız bulunmaktadır. Doğrudan reklam yapabilmek için kişisel veriler işleniyorsa, her zaman ilgili kişisel verilerin bu tür reklamların gönderilmesi için işlenmesine karşı itirazda bulunma hakkınız bulunmaktadır. İtiraz için bir şekil şartı yoktur ve aşağıdaki adrese gönderilebilir:

Evangelisches Familienzentrum Gummersbach
Von-Steinen-Str. 5a
51643 Gummersbach
Telefon: 02261 / 25388
E-posta: ev.familienzentrum.gummersbach@ekir.de

 

9. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik rızanın iptal edilmesi hakkı
DSG-EKD Madde 11 Fıkra 3 gereği rızanızı dilediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. İtiraz tarihine kadar rızanıza dayalı verilerin işlenmesinin yasal olarak geçerliliği korunacaktır. Buna göre itiraz daima sadece itiraz sonrası için planlanan veri işlemesi için geçerli olur. İtiraz için şekil şartı yoktur. İtirazda bulunduğunuz takdirde, başka (yasal) esas buna izin vermedikçe, kişisel verileriniz daha fazla işlenmeyecektir. İtiraz edilir ve herhangi bir yasal izin yer almadıkça, DSG-EKD Madde 21 Fıkra 1 Bent 3 gereği kişisel veriler talebiniz üzerine derhal silinir. İtiraz için bir şekil şartı yoktur ve aşağıdaki adrese gönderilebilir:

Evangelisches Familienzentrum Gummersbach
Von-Steinen-Str. 5a
51643 Gummersbach
Telefon: 02261 / 25388
E-posta: ev.familienzentrum.gummersbach@ekir.de